Informacja

Zamknij informację
Wzór umowy sprzedaży samochodu 29.12.2013
Niniejszy wzór umowy sprzedaży pojazdu przeznaczony jest dla osób fizycznych. Jeżeli stroną umowy ma być innego rodzaju podmiot, w szczególności spółka prawa handlowego, należy szczególną uwagę zwrócić na oznaczenie sposobu reprezentacji strony. Projekt umowy oparto o następujące założenia (które powinny zostać dostosowanie do warunków Państwa sprawy): płatność tytułem ceny następuje gotówką w dniu podpisania umowy; wydanie pojazdu wraz z kluczykami i dokumentami następuje w dniu podpisania umowy; ciężary publicznoprawne, w szczególności podatek od czynności cywilnoprawnych uiszcza kupujący.
czytaj więcej >>>
Wzór pozwu o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł 29.12.2013
Pozew przygotowany został w oparciu o sprawy przeprowadzone w sądzie i z powodzeniem był i jest stosowany w sprawach sądowych. Wzór składa się z czterech stron oraz pisemnego komentarza, zawierającego praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia sprawy w sądzie, procedury, opłat od wniosku i jego konsekwencji. Wzór dotyczy sytuacji gdy ojciec dziecka miał zasądzone na nie alimenty, natomiast z uwagi na zmianę sytuacji życiowej np. utratę pracy czy chorobę lub podjęcie pracy przez dziecko, dalsze alimentowanie nie jest uzasadnione.
czytaj więcej >>>
Wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika 28.12.2013
wzór dotyczy pisma kierowanego przez pracownika do pracodawcy o rozwiązaniu za wypowiedzeniem umowy pracę. wzór wzbogacony został o pisemny dodatkowy komentarz praktyczny opisujący jak postępować, jakie są skutki wypowiedzenia oraz sytuacja prawna stron.
czytaj więcej >>>
Wzór zażalenia na przedłużenie tymczasowego aresztowania 23.12.2013
Pismo odnosi się do sytuacji przedłużenia przez sąd stosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania względem oskarżonego. Stosowanie tymczasowego aresztowania jest, zgodnie z postępowaniem karnym, środkiem najdalej idącym (izolacyjnym). Powinno się go stosować jedynie w sytuacjach wyjątkowych. Wzór zawiera również wniosek o zamianę tymczasowego aresztowania na inny środek nie izolacyjny np. dozór Policji.
czytaj więcej >>>
Wzór odwołania do sądu od decyzji KRUS 18.12.2013
Wniesienie odwołania do sądu od decyzji KRUS nie podlega opłacie, ale musi być wniesione w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji KRUS. Brak wniesienia odwołania w ww. terminie spowoduje uprawomocnienie się decyzji KRUS. Postępowanie przed sądem przeciwko KRUS jest wolne od opłat – nie ma opłaty sądowej od odwołania, nie ma zaliczek na biegłych sądowych.
czytaj więcej >>>