Informacja

Zamknij informację
Wzór wniosku o odszkodowanie za przerwę w dostawie prądu 18.12.2013
Odpowiedzialność ta istnieje nawet jeżeli do awarii w sieci energetycznej doszło bez winy ww. podmiotu – jest to tzw. odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Zgłoszenie szkody należy wysłać listem poleconym. Obok odszkodowania za szkodę od dystrybutora energii elektrycznej można dochodzić także bonifikaty, upustu za przerwę w dostawie energii elektrycznej od sprzedawcy energii elektrycznej, z którym mamy umowę o sprzedaż energii elektrycznej.
czytaj więcej >>>
Wzór odwołania od orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS 23.11.2013
Komisja Lekarska KRUS orzeka już w składzie trzyosobowym. Brak wniesienia odwołania od orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS de facto zamyka drogę do skutecznego kwestionowania orzeczenia na drodze sądowej. Po wydaniu orzeczenia przez Komisję Lekarską zostanie wydana przez KRUS decyzja o przyznaniu odszkodowania, a od której to decyzji można odwołać się do sądu w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji KRUS – odwołanie do sądu i postępowanie przed sądem przeciwko KRUS jest wolne od opłat.
czytaj więcej >>>
Wzór wniosku o odsetki za opóźnioną wypłatę z ubezpieczenia OC komunikacyjnego 09.10.2013
Wzór wniosku o zapłatę przez ubezpieczyciela odsetek ustawowych z tytułu opóźnienie w zapłacie odszkodowania z ubezpieczenia OC samochodu sprawcy wypadku. Wzór wskazuje podstawę prawną żądania wraz z orzecznictwem sądów i dorobkiem doktryny prawniczej na poparcie wnoszonego roszczenia. Wzór zawiera także komentarz prawnika w zakresie postępowania z ubezpieczycielem w tego typu sprawie.
czytaj więcej >>>