Informacja

Zamknij informację
Uzyskaj odszkodowanie za uraz kręgosłupa szyjnego 11.04.2023
wzory pism o odszkodowanie za uraz kręgosłupa szyjnego
czytaj więcej >>>
Odszkodowanie za przestój taksówki 21.12.2021
wzór wniosku o odszkodowanie za utracony dochód z przestoju taksówki
czytaj więcej >>>
Miałeś wypadek w gospodarstwie? - walcz z KRUS o wyższe odszkodowanie! 16.11.2021
wzór odwołania od orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS i wzór odwołania od decyzji KRUS
czytaj więcej >>>
Bonifikata i odszkodowanie za brak prądu 10.12.2020
wzór pisma o odszkodowanie za brak prądu wzór pisma o bonifikatę za brak prądu
czytaj więcej >>>
ZUS odmówił, bo zarzucił Ci rażące niedbalstwo? - wnieś odwołanie 18.12.2019
Wzór odwołania od decyzji ZUS odmawiającej prawa do jednorazowego odszkodowania z powodu rażącego niedbalstwa ubezpieczego
czytaj więcej >>>