Informacja

Zamknij informację
Wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika 28.12.2013
wzór dotyczy pisma kierowanego przez pracownika do pracodawcy o rozwiązaniu za wypowiedzeniem umowy pracę. wzór wzbogacony został o pisemny dodatkowy komentarz praktyczny opisujący jak postępować, jakie są skutki wypowiedzenia oraz sytuacja prawna stron.
czytaj więcej >>>
Wzór zażalenia na przedłużenie tymczasowego aresztowania 23.12.2013
Pismo odnosi się do sytuacji przedłużenia przez sąd stosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania względem oskarżonego. Stosowanie tymczasowego aresztowania jest, zgodnie z postępowaniem karnym, środkiem najdalej idącym (izolacyjnym). Powinno się go stosować jedynie w sytuacjach wyjątkowych. Wzór zawiera również wniosek o zamianę tymczasowego aresztowania na inny środek nie izolacyjny np. dozór Policji.
czytaj więcej >>>
Wzór odwołania do sądu od decyzji KRUS 18.12.2013
Wniesienie odwołania do sądu od decyzji KRUS nie podlega opłacie, ale musi być wniesione w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji KRUS. Brak wniesienia odwołania w ww. terminie spowoduje uprawomocnienie się decyzji KRUS. Postępowanie przed sądem przeciwko KRUS jest wolne od opłat – nie ma opłaty sądowej od odwołania, nie ma zaliczek na biegłych sądowych.
czytaj więcej >>>
Wzór wniosku o odszkodowanie za przerwę w dostawie prądu 18.12.2013
Odpowiedzialność ta istnieje nawet jeżeli do awarii w sieci energetycznej doszło bez winy ww. podmiotu – jest to tzw. odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Zgłoszenie szkody należy wysłać listem poleconym. Obok odszkodowania za szkodę od dystrybutora energii elektrycznej można dochodzić także bonifikaty, upustu za przerwę w dostawie energii elektrycznej od sprzedawcy energii elektrycznej, z którym mamy umowę o sprzedaż energii elektrycznej.
czytaj więcej >>>