Informacja

Zamknij informację
Tylko w dniach 30-31 stycznia 2014 r. wszystkie pisma -70% 28.01.2014
Tylko w dniach 30-31 stycznia 2014 r. wszystkie pisma -70%
czytaj więcej >>>
Umowa najmu lokalu mieszkalnego 24.01.2014
Przedmiotowa umowa dotyczy najmu lokalu mieszkalnego na czas oznaczony miedzy osobami fizycznymi. Należy do jednej z najbardziej powszechnych umów zawieranych przez wynajmującego z najemcą na rynku nieruchomości.
czytaj więcej >>>
Umowa spółki cywlnej 23.01.2014
Niniejszy wzór umowy spółki cywilnej - zasadniczo wszystkie jego postanowienia mogą zostać zmienione, zastąpione innymi, uzupełnione lub usunięte - zgodnie z zasadą swobody umów strony mogą ukształtować treść łączącej je umowy zgodnie z własną wolą, z wyjątkiem tych postanowień, co do których przepisy kodeksu cywilnego (art. 860-875) nie dopuszczają odstępstw od regulacji kodeksowej. Projekt oparty jest na następujących założeniach (które powinny zostać dostosowane do warunków Państwa sprawy): • spółkę tworzy dwóch wspólników, • obaj wspólnicy wnoszą równie wkłady i w równych częściach uczestniczą w zyskach i stratach spółki, • każdy ze wspólników może samodzielnie prowadzić sprawy spółki i reprezentować ją na zewnątrz (wobec osób trzecich), z wyjątkiem spraw których wartość przekracza 10.000 zł, • spółka stanowi kontynuację działalności gospodarczej prowadzonej wcześniej przez jednego ze wspólników, • przyjęto rozwiązanie zapewniające trwanie spółki pomimo śmierci wspólnika.
czytaj więcej >>>
Zażalenie na odmowę zwolnienia z kosztów sądowych 15.01.2014
Poniżej znajduje się wzór zażalenia na postanowienie sądu I instancji o oddaleniu wniosku powoda o zwolnienie go od kosztów sądowych w całości. Zażalenie na postanowienie sądu wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia do sądu drugiej instancji za pośrednictwem sądu, który wydał postanowienie. Wniosek z komentarzem liczy 8 stron.
czytaj więcej >>>
Zgłoszenie szkody na osobie z OC sprawcy wypadku 14.01.2014
Celem prezentowanego wzoru pisma, jest zgłoszenie szkody na osobie w związku z wypadkiem komunikacyjnym. Wzór dotyczy, skierowania zgłoszenia do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Zgłoszenie szkody osobowej może nastąpić obok zgłoszenia szkody np. na pojeździe. Oba zgłoszenia mogą zostać skierowane do ubezpieczyciela osobno.
czytaj więcej >>>