Informacja

Zamknij informację
Zgłoszenie wypadku przy pracy do ZUS 07.03.2014
Poniżej znajduje się wzór zgłoszenia wypadku przy pracy do ZUS i wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy. Do wniosku koniecznie należy załączyć protokół powypadkowy sporządzony przez zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę oraz zaświadczenie lekarskie N-9, a także pełną dokumentację medyczną z leczenia następstw wypadku przy pracy – we wniosku należy także dokładnie opisać własnymi słowami wszelkie ograniczenia, negatywne następstwa wypadku na zdrowiu, ograniczenia, odczuwane dolegliwości, bóle etc. Wniosek z komentarzem prawnika co do postępowania w sprawie liczy 3 strony.
czytaj więcej >>>
pozew o separację 01.03.2014
Poniżej znajduje się pozew o orzeczenie separacji bez winy stron, wraz z uregulowaniem kwestii władzy rodzicielskiej nad dziećmi, kontaktów z nimi oraz alimentów.
czytaj więcej >>>