Informacja

Zamknij informację
Masz prawo do odszkodowania? - pomocne pisma 31.10.2014
Podstawowe pisma - pomogą zgromadzić potrzebną dokumentację w sprawie o odszkodowanie: Wzór wniosku o przesłanie kopii akt szkody Wzór wniosku o przesłanie orzeczenia lekarskiego Wzór wniosku o dokumentację medyczną Wzór wniosku o przesłanie notatki policyjnej Wzór wniosku o wskazanie polisy OC przez zarządcę drogi, spółdzielnię mieszkaniową itd.
czytaj więcej >>>
Odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń 16.10.2014
Odwołania - kiedy ubezpieczyciel zaniżył przyznane odszkodowanie: Wzór odwołania od odmowy zwrotu przez ubezpieczyciela kosztów prywatnego leczenia z OC Wzór odwołania o przyznanie wyższego zadośćuczynienia z OC sprawcy Wzór odwołania od wysokości odszkodowania za szkodę w pojeździe na kosztorys Wzór odwołania od wysokości świadczenia z ubezpieczenia NNW Wzór odwołania od wysokości świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu z ubezpieczenia na życie lub grupowego pracowniczego Wzór odwołania od wysokości świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu z NNW szkolnego
czytaj więcej >>>
Regulamin korzystania z samochodu do odliczenia 100% VAT 16.06.2014
Plik zawiera regulamin korzystania z samochodu osobowego wyłącznie dla celów służbowych. Jest wymagany przy odliczaniu 100% VAT od wydatków na użytkowanie samochodu osobowego w firmie.
czytaj więcej >>>
LexShop Odszkodowania - Twoje wzory pism odszkodowawczych 09.06.2014
wzory pism odszkodowawczych, wzory pism o odszkodowanie, wzory pism ZUS, wzory pism KRUS, wzór odwołania do ubezpieczalni, wzór pozwu o odszkodowanie
czytaj więcej >>>
Wniosek o uchylenie mandatu karnego 25.04.2014
Poniżej znajduje się wzór wniosku o uchylenie mandatu karnego. Wniosek o uchylenie mandatu karnego należy wnieść w terminie 7 dni od momentu uprawomocnienia się mandatu, tj. od momentu zapłacenia mandatu gotówkowego lub daty przyjęcia mandatu w przypadku mandatu kredytowanego. Termin ten może zostać przywrócony, jednak jak zawsze w takim przypadku konieczne jest zaistnienie ważnych powodów przemawiających za przywróceniem terminu, a także złożenie wniosku o przywrócenia terminu wraz z wnioskiem o uchylenie mandatu karnego. Wniosek o uchylenie mandatu karnego należy wysłać listem poleconym lub złożyć w biurze podawczym sądu rejonowego, w rejonie którego wystawiony został mandat karny. W przypadku złożenia wniosku osobiście należy pamiętać o przygotowaniu trzech egzemplarzy wniosku, bowiem na jednym z nich zostanie złożona prezentata (pieczęć) wraz z datą i podpisem, które poświadczają złożenie wniosku. Jest to szczególnie ważne ze względu na krótki, wynoszący zaledwie 7 dni termin na złożenie wniosku. W przypadku nadania wniosku listem poleconym dla zachowania siedmiodniowego terminu wystarczy nadanie wniosku w ww. terminie w placówce pocztowej, tj. decydująca jest data stempla pocztowego, a nie data jego odbioru przez adresata. Należy pamiętać, że za placówki tego typu uznaje się jedynie placówki Poczty Polskiej, nie zaś firmy kurierskie czy inne podmioty świadczące usługi pocztowe.
czytaj więcej >>>