Informacja

Zamknij informację

wzór odwołania do sądu od decyzji ZUS

piątek 03 styczeń 2014

Jeżeli ZUS odmówi Ci przyznania świadczenia rehabilitacyjnego z ustawy wypadkowej, to od decyzji odmownej ZUS przysługuje Ci odwołanie do sądu. Poniższe pismo dotyczy sytuacji, gdy ZUS twierdzi, iż do wypadku przy pracy jakoby doszło tylko i wyłącznie z powodu Twojego rażącego niedbalstwa i dlatego ZUS odmawia Ci świadczenia rehabilitacyjnego z tytułu wypadku przy pracy z ustawy wypadkowej. Odwołanie wnosisz do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału ZUS-u, który wydał decyzję, w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji ZUS. Postępowanie sądowe przeciwko ZUS jest wolne od opłat, a więc nie musisz uiścić opłaty sądowej, ani zaliczek na biegłych w toku sprawy sądowej.

Wzór odwołania od decyzji ZUS:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/174/odwolanie-do-sadu-od-decyzji-zus-odmawiajacej-przyznania-swiadczenia-rehabilitacyjnego-z-ustawy-wypadkowej