Informacja

Zamknij informację

Zgłoszenie szkody z OC spółdzielni mieszkaniowej

sobota 04 styczeń 2014

Poniżej znajduje się wzór zgłoszenia szkody na osobie o zadośćuczynienie za krzywdę i o inne roszczenia z ubezpieczenia OC spółdzielni mieszkaniowej z tytułu wypadku na dziurawym, krzywym chodniku, drodze etc. Aby uzyskać informację, gdzie jest ubezpieczona dana spółdzielnia mieszkaniowa należy wysłać do niej wniosek o wskazanie polisy OC – wniosek taki jest w Lexshop. Zgłoszenie szkody należy wysłać listem poleconym albo złożyć w najbliższej placówce ubezpieczyciela – na kopii pisma ubezpieczyciel musi potwierdzić Państwu wpływ pisma wraz z datą wpływu. Ubezpieczyciel winien wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia wpływu pisma. Od 31 dnia przysługują Państwu odsetki ustawowe z tytułu opóźnienia w wypłacie odszkodowania. Wzór liczy z komentarzem radcy prawnego 7 stron.

Wzór zgłoszenia szkody z OC spółdzielni mieszkaniowej:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/125/zgloszenie-szkody-z-oc-spoldzielni-mieszkaniowej-z-tytulu-szkody-spowodowanej-dziurawa-droga-chodnikiem