Informacja

Zamknij informację

Pozew o przywrócenie do pracy

piątek 10 styczeń 2014

Pozew obejmuje osiem stron oraz dodatkowo pisemny komentarz praktyczny, który powstał w oparciu o inne przeprowadzone postępowania sądowe i podpowiada jak postępować. Wzór dotyczy sytuacji gdy Rozwiązano z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia, podając przyczyny które nie mają uzasadnienia. Roszczenia pozwu dotyczą przywrócenia do pracy na dotychczasowym stanowisku oraz zasądzenia kwoty za pozostawanie bez pracy.

Wzór pozwu o przywrócenie do pracy:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/192/pozew-o-przywrocenie-do-pracy