Informacja

Zamknij informację

Zażalenie na odmowę zwolnienia z kosztów sądowych

środa 15 styczeń 2014

Poniżej znajduje się wzór zażalenia na postanowienie sądu I instancji o oddaleniu wniosku powoda o zwolnienie go od kosztów sądowych w całości. Zażalenie na postanowienie sądu wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia do sądu drugiej instancji za pośrednictwem sądu, który wydał postanowienie. Wniosek z komentarzem liczy 8 stron.

Wzór zażalenia na postanowienie o odmowie zwolnienia z kosztów sądowych w całości:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/106/wzor-zazalenia-na-postanowienie-sadu-o-odmowie-zwolnienia-od-kosztow-sadowych-w-calosci