Informacja

Zamknij informację

Umowa spółki cywlnej

czwartek 23 styczeń 2014

Niniejszy wzór umowy spółki cywilnej - zasadniczo wszystkie jego postanowienia mogą zostać zmienione, zastąpione innymi, uzupełnione lub usunięte - zgodnie z zasadą swobody umów strony mogą ukształtować treść łączącej je umowy zgodnie z własną wolą, z wyjątkiem tych postanowień, co do których przepisy kodeksu cywilnego (art. 860-875) nie dopuszczają odstępstw od regulacji kodeksowej. Projekt oparty jest na następujących założeniach (które powinny zostać dostosowane do warunków Państwa sprawy): • spółkę tworzy dwóch wspólników, • obaj wspólnicy wnoszą równie wkłady i w równych częściach uczestniczą w zyskach i stratach spółki, • każdy ze wspólników może samodzielnie prowadzić sprawy spółki i reprezentować ją na zewnątrz (wobec osób trzecich), z wyjątkiem spraw których wartość przekracza 10.000 zł, • spółka stanowi kontynuację działalności gospodarczej prowadzonej wcześniej przez jednego ze wspólników, • przyjęto rozwiązanie zapewniające trwanie spółki pomimo śmierci wspólnika.

Wzór umowy spółki cywilnej:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/66/umowa-spolki-cywilnej