Informacja

Zamknij informację

Wniosek do KRUS o odszkodowanie

niedziela 16 luty 2014

Poniżej znajduje się wzór wniosku do KRUS o odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu doznanego w wypadku przy pracy rolniczej przez rolnika lub domownika. Aby ubezpieczony uzyskał odszkodowanie, zdarzenie, wskutek którego doszło do powstania u niego szkody na osobie musi odpowiadać określonych cechom, wskazanym w art. 11 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. musi być wypadkiem przy pracy rolniczej. Zgodnie ze wskazanym przepisem za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności: 1. na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa rolnego domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym, lub 2. w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego albo w drodze powrotnej, lub 3. podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności, lub 4. w drodze do miejsca wykonywania czynności określonych w pkt. 3 albo w drodze powrotnej. Każdy jeden procent uszczerbku na zdrowiu to świadczenie w kwocie 650 zł – stan  na dzień 30 sierpnia 2013 r. Wysokość ww. świadczenia ulega okresowej waloryzacji.

Wniosek do KRUS o odszkodowanie:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/211/wniosek-do-krus-o-odszkodowanie-z-tytulu-wypadku-przy-pracy-rolniczej