Informacja

Zamknij informację

Skarga do KNF - ubezpieczyciel nie płaci w terminie

środa 19 luty 2014

Ubezpieczyciel naruszył termin wypłaty odszkodowania? - wnieś skargę do Komisji Nadzoru Finansowego!

Celem pisma jest spowodowanie, by ubezpieczyciel który naruszył ustawowe terminy likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania tj. nie zajął stanowiska w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody, zajął merytoryczne stanowisko w sprawie. Komisja Nadzoru Finansowego jest państwowym organem nadzoru m.in. nad ubezpieczycielami, który dysponuje kompetencjami władczego ingerowania w ich działalność. Interwencja KNF wymusi na ubezpieczycielu rozpatrzenie zgłoszonych roszczeń i zajęcie stanowiska w sprawie (choć nie gwarantuje, że decyzja ubezpieczyciela będzie dla Państwa pozytywna). Skargę należy wysłać do Komisji Nadzoru Finansowego listem poleconym. Nie ma żadnego terminu do wniesienia skargi do KNF - skargę można wnieść w każdym czasie. Wniesienie skargi do KNF nie podlega żadnej opłacie. Skargę może wnieść ubezpieczony, ubezpieczający, poszkodowany, czy też każdy inny podmiot, którego interes został naruszony zachowaniem ubezpieczyciela. Można także wnieść równolegle skargę do Rzecznika Ubezpieczonych na bezprawne działanie ubezpieczyciela.

W Lexshop oferujemy szereg wzorów skarg, dotyczących różnych rodzajów ubezpieczeń - po kliknięciu na poniższy link, wybierz z listy interesujące Cię pismo.

https://www.lexshop.com.pl/pisma/tag/803/knf