Informacja

Zamknij informację

pozew o separację

sobota 01 marzec 2014

Poniżej znajduje się pozew o orzeczenie separacji bez winy stron, wraz z uregulowaniem kwestii władzy rodzicielskiej nad dziećmi, kontaktów z nimi oraz alimentów.

https://www.lexshop.com.pl/pismo/52/pozew-o-separacje-bez-orzekania-o-winie-w-sytuacji-gdy-strony-maja-maloletnie-dzieci