Informacja

Zamknij informację

Wniosek o wyłączenie sędziego

poniedziałek 17 marzec 2014

Wniosek o wyłączenie sędziego strona może zgłosić pisemnie albo ustnie do protokołu w sądzie, w którym toczy się sprawa. We wniosku należy wskazać konkretnego sędziego i uprawdopodobnić przyczyny jego wyłączenia, w szczególności przytaczając okoliczność, której zaistnienie mogło wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie. Ponowny wniosek o wyłączenie sędziego oparty na tych samych okolicznościach podlega odrzuceniu. Wniosek jest wolny od opłat.

https://www.lexshop.com.pl/pismo/233/wzor-wniosku-o-wylaczenie-sedziego