Informacja

Zamknij informację

Wniosek o zezwolenie na małżeństwo małoletniej

wtorek 25 marzec 2014

Z wnioskiem o udzielenie prez sąd zgody na zawarcie związku małżeńskiego przez małoletnią, może wystąpić małoletnia, która ma ukończone 16 lat. Należy pamiętać, że sąd, wyrazi zgodę jedynie w przypadku zaistnienia ważnych powodów, biorąc pod uwagę dojrzałość psychiczna, emocjonalna małoletniej oraz podejście rodziców do planowanego małżeństwa. W związku z tym, w uzasadnieniu, należy powyższe przesłanki wskazać i odpowiednio udowodnić. Odpowiednio opłacony wniosek należy skierować do Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawczyni.

https://www.lexshop.com.pl/pismo/245/wniosek-maloletniej-o-udzielenie-zezwolenia-na-zawarcie-zwiazku-malzenskiego