Informacja

Zamknij informację

Odszkodowanie za upadek na śliskim chodniku - zestaw wzorów pism

wtorek 18 kwietnia 2023

Zima zaskakuje zazwyczaj nie tylko drogowców, ale także właścicieli i zarządców nieruchomości, na których ciąży obowiązek utrzymania w czystości terenu posesji oraz przyległych chodników. Chodzenie po tak śliskich, nieodpowiednio zabezpieczonych nawierzchniach, może zakończyć się dla nas upadkiem i częstokroć złamaniami, a w najlepszym razie bolesnymi krwiakami.

Co robić, gdy dojdzie do takiego wypadku?

Aby zwiększyć szanse na uzyskanie odszkodowania, warto zastosować się do poniższych wskazówek.

1. Jeśli byli świadkowie wypadku, to należy poprosić ich o ich dane, a co najmniej numery telefonów – ich zeznania mogą mieć kluczową wartość dla uzyskania odszkodowania.

2. Jeśli jest możliwość, to należy wykonać zdjęcia miejsca upadku aparatem fotograficznym w telefonie komórkowym. Jeśli sami nie mamy możliwości wykonania zdjęć, to dobrze jest poprosić kogoś bliskiego, aby w miarę możliwości niezwłocznie po naszym wypadku wykonał zdjęcia miejsca wypadku, potwierdzające w jakim stanie była nawierzchnia. Zawiadomienie policji lub straży miejskiej o stanie chodnika lub drogi zagrażającym bezpieczeństwu przechodniów nie tylko pozwoli uniknąć wypadku innym osobom, ale będzie także istotnym dowodem w sporze o odszkodowanie.

3. W miarę możliwości należy zgłosić wypadek właścicielowi posesji, sklepu czy urzędu, gdzie miał miejsce wypadek i uzyskać oświadczenie potwierdzające, że w danym miejscu z danych przyczyn miał miejsce wypadek.

Pod poniższym linkiem znajduje się wzór pisma, pozwalającego zgłosić wypadek podmiotowi odpowiedzialnemu i uzyskać dane ubezpieczyciela, z którym podmiot ten ma podpisaną umowę ubezpieczenia OC.

https://www.lexshop.com.pl/pismo/121/wniosek-o-wskazanie-polisy-oc-przez-zarzadce-drogi-spoldzielnie-mieszkaniowa-etc

4. Należy zadbać o treść dokumentacji medycznej. W trakcie udzielania pierwszej pomocy medycznej lekarz zapewne zapyta w jakich okolicznościach doszło do urazu – należy wtedy jasno i jednoznacznie wskazać gdzie i z jakiej przyczyny doszło do wypadku. Informacja ta zostanie zapisana w dokumentacji medycznej. Również podczas wszelkich kolejnych wizyt, jeżeli będziemy pytani o przyczynę urazu, należy zawsze wskazywać na okoliczności wypadku.

W celu zgromadzenia dokumentacji medycznej przydatny może się okazać poniższy wzór pisma:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/32/wzor-wniosku-o-dokumentacje-medyczna

5. Po uzyskaniu danych o polisie OC podmiotu odpowiedzialnego, należy zgłosić roszczenia do zakładu ubezpieczeń. Pomocny w tym zakresie będzie wzór dostępny pod poniższym linkiem:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/122/zgloszenie-szkody-na-osobie-o-zadoscuczynienie-za-krzywde-z-ubezpieczenia-oc-spoldzielni-mieszkaniowej-albo-zarzadcy-drogi-z-tytulu-wypadku-na-nieodsniezonym-chodniku-drodze

6. Obok odszkodowania z OC, możemy także domagać się wypłaty świadczeń z tytułu posiadanych przez nas umów ubezpieczenia NNW, na życie lub pracowniczego. Wzory wniosków o wypłatę świadczenia dostępne są poniżej:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/149/pismo-o-odszkodowanie-z-polisy-nnw-za-obrazenia-ciala-wskutek-nieszczesliwego-wypadku

https://www.lexshop.com.pl/pismo/148/pismo-o-odszkodowanie-za-uszczerbek-na-zdrowiu-z-grupowego-ubezpieczenia-na-zycie

https://www.lexshop.com.pl/pismo/118/wzor-zgloszenia-szkody-z-ubezpieczenia-nnw-szkolnego