Informacja

Zamknij informację

Wynajem mieszkania - wzory pism prawniczych

czwartek 29 listopad 2018

W naszym serwisie znajduje się wiele profesjonalnych wzorów pism prawniczych dotyczących wynajmu mieszkania.

Podstawowym dokumentem w zakresie najmu mieszkania jest umowa najmu mieszkania. Proponujemy różne wzory umowy najmu mieszkania, dostępnych pod poniższymi linkami:

Umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony: https://www.lexshop.com.pl/pismo/138/umowa-najmu-lokalu-mieszkalnego-na-czas-nieokreslony

Umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas określony: https://www.lexshop.com.pl/pismo/79/umowa-najmu-lokalu-mieszkalnego-na-czas-okreslony

Niezbędnym załącznikiem tak do zawarcia, jak i do zwrotu lokalu po zakończeniu najmu jest protokół zdawczo-odbiorczy lokalu. Wzory protokołów zdawczo-odbiorczych lokalu dostępne są pod poniższymi linkami:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/80/protokol-zdawczo-odbiorczy-lokalu

https://www.lexshop.com.pl/pismo/62/protokol-zdawczo-odbiorczy-lokalu-mieszkalnego-lub-uzytkowego

Zakończenie umowy najmu najcześciej następuje w drodze wypowiedzenia. Poniżej znajdują się wzory uprzedzenia o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz właściwych wypowiedzeń umowy najmu lokalu przez najemcę i przez wynajmującego:

Wzór uprzedzenia o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu: https://www.lexshop.com.pl/pismo/139/uprzedzenie-o-zamiarze-rozwiazania-umowy-najmu

Wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego przez najemcę: https://www.lexshop.com.pl/pismo/140/wypowiedzenie-umowy-najmu-przez-najemce

Wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego przez wynajmującego: https://www.lexshop.com.pl/pismo/141/wypowiedzenie-umowy-najmu-lokalu-mieszkalnego-przez-wynajmujacego

W serwisie LexShop dostępny jest nawet wzór pozwu o eksmisję: https://www.lexshop.com.pl/pismo/137/pozew-o-eksmisje