Informacja

Zamknij informację

Wzory pism z zakresu prawa pracy

poniedziałek 15 luty 2016

W naszym serwisie znajdziecie Państwo wiele przydatnych wzorów pism prawniczych z zakresu prawa pracy.

Jeżeli zatrudnieni jesteśmy lub byliśmy formalnie na umowie cywilno-prawnej, a w rzeczywistości świadczyliśmy pracę na zasadach odpowiadających umowie o pracę, możemy domagać się ustalenia istnenia stosunku pracy, korzystając ze wzoru pozwu dostępnego pod linkiem https://www.lexshop.com.pl/pismo/178/pozew-o-ustalenie-istnienia-stosunku-pracy

Jeżeli otrzymalismy wypowiedzenie umowy o pracę, które było nieuzasadnione lub oparte na fikcyjnych przesłankach, możemy dochodzić swoich praw w sądzie, domagając się odszkodowania. W serwisie LexShop znajdziecie Państwo odpowiedni wzór: https://www.lexshop.com.pl/pismo/164/wzor-pozwu-o-uznanie-wypowiedzenia-za-nieuzasadnione-odszkodowanie-za-niuzasadnione-rozwiazanie-umowy-o-prace-zawartej-na-czas-nieokreslony-pod-pretekstem-likwidacji-miejsca-pracy
W podobnej sytuacji domagać się też można przywrócenia do pracy. Wzór pozwu o przywrócenie do pracy: https://www.lexshop.com.pl/pismo/192/pozew-o-przywrocenie-do-pracy

Jeżeli po rozwiązaniu stosunku pracy wydane przez pracodawcę świadectwo pracy wymaga sprostowania, konieczne może się okazać wytoczenie powództwa. Poniżej znajduje się wniosek oraz pozew o sprostowanie świadectwa pracy, który dotyczy sytuacji, gdy pracodawca wydał świadectwo pracy z niewłaściwymi informacjami i pomimo wezwania nie dokonuje jego poprawy.

https://www.lexshop.com.pl/pismo/101/wniosek-o-sprostowanie-swiadectwa-pracy

https://www.lexshop.com.pl/pismo/54/pozew-o-sprostowanie-swiadectwa-pracy

Jeżeli z kolei w trakcie trwania zatrudnienia pracownik wyrządzi szkodę pracodawcy, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności materialnej. Wzór pozwu z tytułu odpowiedzialności materialnej pracownika znajduje się pod linkiem poniżej.

https://www.lexshop.com.pl/pismo/162/wzor-pozwu-o-odszkodowanie-z-tytulu-odpowiedzialnosci-materialnej-pracownika