Informacja

Zamknij informację

Wniosek o zatarcie skazania

wtorek 03 luty 2015

Wniosek dotyczy sytuacji gdy dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem i nastąpiły przesłanki umożliwiające wnoszenie o zatarcie tego skazania, a więc aby informacje te nie figurowały w rejestrze.

Zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. Sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat.

Link do wzoru wniosku o zatarcie skazania:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/84/wniosek-o-zatarcie-skazania