Informacja

Zamknij informację

Tymczasowe aresztowanie - wzory pism

poniedziałek 17 grudzień 2018

Poniżej przedstawiamy wzory pism dotyczących tymczasowego aresztowania.

Wniosek o zamianę tymczasowego aresztowania na inny środek zapobiegawczy.

Przedmiotowy wniosek dotyczy postępowania karnego i stosowanych w nim często środków zapobiegawczych. Celem wniosku jest zmiana środka zapobiegawczego. W przedmiotowym wniosku dotyczy to sytuacji zmiany tymczasowego aresztowania na poręczenie majątkowe.

https://www.lexshop.com.pl/pismo/97/wniosek-o-zmiane-srodka-zapobiegawczego

Zażalenie na przedłużenie tymczasowego aresztowania z wnioskiem o zamianę na inny środek zapobiegawczy.

Pismo odnosi się do sytuacji przedłużenia przez sąd stosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania względem oskarżonego. Stosowanie tymczasowego aresztowania jest, zgodnie z postępowaniem karnym, środkiem najdalej idącym (izolacyjnym). Powinno się go stosować jedynie w sytuacjach wyjątkowych. Wzór zawiera również wniosek o zamianę tymczasowego aresztowania na inny środek nie izolacyjny np. dozór Policji.

https://www.lexshop.com.pl/pismo/180/zazalenie-na-przedluzenie-tymczasowego-aresztowania