Informacja

Zamknij informację

Wzór umowy sprzedaży samochodu

niedziela 29 grudzień 2013

Niniejszy wzór umowy sprzedaży pojazdu przeznaczony jest dla osób fizycznych. Jeżeli stroną umowy ma być innego rodzaju podmiot, w szczególności spółka prawa handlowego, należy szczególną uwagę zwrócić na oznaczenie sposobu reprezentacji strony. Projekt umowy oparto o następujące założenia (które powinny zostać dostosowanie do warunków Państwa sprawy): płatność tytułem ceny następuje gotówką w dniu podpisania umowy; wydanie pojazdu wraz z kluczykami i dokumentami następuje w dniu podpisania umowy; ciężary publicznoprawne, w szczególności podatek od czynności cywilnoprawnych uiszcza kupujący.

Wzór umowy sprzedaży samochodu:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/68/umowa-sprzedazy-samochodu