Informacja

Zamknij informację

Utworzenie i rejestracja stowarzyszenia zwykłego

niedziela 29 grudzień 2013

Poniżej znajdują się wzory dokumentów niezbędnych dla rejestracji stowarzyszenia zwykłego: • regulamin stowarzyszenia, • uchwała o utworzeniu stowarzyszenia, • lista założycieli, • informacja do organu nadzoru o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego, • wniosek o wydanie zaświadczenia o utworzeniu stowarzyszenia.

Wzór kompletu dokumnetów do utworzenia i rejestracji stowarzyszenia zwykłego:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/63/komplet-dokumentow-do-utworzenia-i-rejestracji-stowarzyszenia-zwyklego