Informacja

Zamknij informację
Nazwa Autor Typ Cena
Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela z ubezpieczenia NNW od wysokości uszczerbku na zdrowiu Mariusz Sadowski Odwołanie 49.00 pln
39.20 pln
Do koszyka
Skarga powoda na postanowienie referendarza sądowego o oddaleniu wniosku powoda o zwolnienie go od kosztów sądowych w całości Mariusz Sadowski Skarga 15.00 pln
12.00 pln
Do koszyka
Wzór pozwu o ochronę dóbr osobistych osoby fizycznej Przemysław Popowski Pozew 39.00 pln
31.20 pln
Do koszyka
Wzór pozwu o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności materialnej pracownika Przemysław Popowski Pozew 39.00 pln
31.20 pln
Do koszyka
Wzór oświadczenia o odrzuceniu spadku Przemysław Popowski Inne 10.00 pln
8.00 pln
Do koszyka
Wzór pozwu o uznanie wypowiedzenia za nieuzasadnione, odszkodowanie za niuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pod pretekstem likwidacji miejsca pracy Przemysław Popowski Pozew 39.00 pln
31.20 pln
Do koszyka
Wzór wniosku o ubezwłasnowolnienie całkowite Przemysław Popowski Wniosek 29.00 pln
23.20 pln
Do koszyka
Wzór prywatnego aktu oskarżenia Przemysław Popowski Inne 39.00 pln
31.20 pln
Do koszyka
Odwołanie od orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS do Komisji Lekarskiej KRUS o wyższy uszczerbek na zdrowiu Mariusz Sadowski Odwołanie 35.00 pln
28.00 pln
Do koszyka
Odwołanie do sądu od decyzji KRUS o wyższy uszczerbek na zdrowiu i wyższe odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej Mariusz Sadowski Odwołanie 39.00 pln
31.20 pln
Do koszyka