Informacja

Zamknij informację
Nazwa Autor Typ Cena
sprzeciw od orzeczenia lekarza ZUS do komisji lekarskiej ZUS od wysokości uszczerbku na zdrowiu po wypadku przy pracy Mariusz Sadowski Sprzeciw 39.00 pln
31.20 pln
Do koszyka
wzór wniosku do ubezpieczyciela o wypłatę odsetek za zwłokę w zapłacie odszkodowania z ubezpieczenia komunikacyjnego Mariusz Sadowski Wniosek 25.00 pln
20.00 pln
Do koszyka
Wzór wniosku o zapłatę przez ubezpieczyciela odsetek ustawowych z tytułu opóźnienia w zapłacie odszkodowania z ubezpieczenia NNW Mariusz Sadowski Wniosek 19.00 pln
15.20 pln
Do koszyka
Wzór wniosku o zapłatę przez ubezpieczyciela odsetek ustawowych z tytułu opóźnienia w zapłacie odszkodowania z ubezpieczenia na życie Mariusz Sadowski Wniosek 10.00 pln
8.00 pln
Do koszyka
Pozew o odszkodowanie za samochód z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku Mariusz Sadowski Pozew 75.00 pln
60.00 pln
Do koszyka
Pozew o zachowek (z testamentu) Krzysztof Spelak Pozew 49.00 pln
39.20 pln
Do koszyka
Pozew o zachowek (z darowizny) Krzysztof Spelak Pozew 49.00 pln
39.20 pln
Do koszyka
Wniosek o dział spadku Krzysztof Spelak Wniosek 39.00 pln
31.20 pln
Do koszyka
Formularz - oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania Krzysztof Spelak Inne 19.00 pln
15.20 pln
Do koszyka
Oświadczenie o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego Krzysztof Spelak Inne 29.00 pln
23.20 pln
Do koszyka