Informacja

Zamknij informację
Nazwa Autor Typ Cena
Odwołanie od decyzji ZUS odmawiającej osobie prowadzącej działalność gospodarczą prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy Mariusz Sadowski Odwołanie 49.00 pln
39.20 pln
Do koszyka
Wzór zażalenia na postanowienie sądu o odmowie zwolnienia od kosztów sądowych w całości Mariusz Sadowski Zażalenie 29.00 pln
23.20 pln
Do koszyka
Wniosek o wypłatę odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego z tytułu utraconych dochodów z tytułu przestoju taksówki Mariusz Sadowski Wniosek 39.00 pln
31.20 pln
Do koszyka
Wniosek o przesłanie notatki policyjnej Mariusz Sadowski Wniosek 10.00 pln
8.00 pln
Do koszyka
Wniosek do zarządcy drogi o odszkodowanie za szkodę w samochodzie spowodowaną dziurą w drodze Mariusz Sadowski Wniosek 39.00 pln
31.20 pln
Do koszyka
Wzór zgłoszenia szkody z ubezpieczenia NNW szkolnego. Mariusz Sadowski Wniosek 29.00 pln
23.20 pln
Do koszyka
Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela uszczerbek na zdrowiu - NNW szkolne Mariusz Sadowski Odwołanie 29.00 pln
23.20 pln
Do koszyka
Pismo o do zarządcy drogi o odszkodowanie za szkodę w samochodzie (dziura w drodze), zwrot kosztów holowania, auto zastępcze - bez policji na miejscu wypadku Mariusz Sadowski Wniosek 29.00 pln
23.20 pln
Do koszyka
Wniosek o wskazanie polisy OC przez zarządcę drogi, spółdzielnię mieszkaniową etc. Mariusz Sadowski Wniosek 10.00 pln
8.00 pln
Do koszyka
Zgłoszenie szkody na osobie o zadośćuczynienie za krzywdę z ubezpieczenia OC spółdzielni mieszkaniowej albo zarządcy drogi z tytułu wypadku na nieodśnieżonym chodniku, drodze. Mariusz Sadowski Wniosek 39.00 pln
31.20 pln
Do koszyka