Informacja

Zamknij informację
Nazwa Autor Typ Cena
Skarga do KNF na naruszenie przez ubezpieczyciela terminów z obowiązkowego ubezpieczenia OC samochodu Mariusz Sadowski Skarga 29.00 pln
23.20 pln
Do koszyka
Skarga do KNF na naruszenie przez ubezpieczyciela terminów z obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników Mariusz Sadowski Skarga 19.00 pln
15.20 pln
Do koszyka
Skarga do KNF na naruszenie przez ubezpieczyciela terminów z ubezpieczenia na życie Mariusz Sadowski Skarga 19.00 pln
15.20 pln
Do koszyka
Skarga do KNF na naruszenie przez ubezpieczyciela terminów z ubezpieczenia AC Mariusz Sadowski Skarga 19.00 pln
15.20 pln
Do koszyka
Skarga do KNF na naruszenie przez ubezpieczyciela terminów z ubezpieczenia mieszkania, domu Mariusz Sadowski Skarga 19.00 pln
15.20 pln
Do koszyka
Odwołanie od odmowy ZUS wypłaty odszkodowania za wypadek przy pracy - rażące niedbalstwo, wina umyślna ubezpieczonego Mariusz Sadowski Odwołanie 49.00 pln
39.20 pln
Do koszyka
Wezwanie ubezpieczyciela do zapłaty - naruszenie terminu na rozpatrzenie reklamacji Michał Strzelbicki Wezwanie 29.00 pln
23.20 pln
Do koszyka
Zgłoszenie roszczeń z OC pojazdu - pasażer pojazdu po uderzeniu pojazdu w drzewo Michał Strzelbicki Zgłoszenie 39.00 pln
31.20 pln
Do koszyka
Zgłoszenie roszczeń z OC pojazdu - potrącenie pieszego Michał Strzelbicki Zgłoszenie 39.00 pln
31.20 pln
Do koszyka
Zgłoszenie roszczeń z OC pojazdu - potrącenie rowerzysty Michał Strzelbicki Zgłoszenie 39.00 pln
31.20 pln
Do koszyka