Informacja

Zamknij informację
Nazwa Autor Typ Cena
Wzór zgłoszenia szkody z ubezpieczenia NNW szkolnego. Mariusz Sadowski Wniosek 29 pln Do koszyka
Wniosek o wskazanie polisy OC przez zarządcę drogi, spółdzielnię mieszkaniową etc. Mariusz Sadowski Wniosek 10 pln Do koszyka
Zgłoszenie szkody na osobie o zadośćuczynienie za krzywdę z ubezpieczenia OC spółdzielni mieszkaniowej albo zarządcy drogi z tytułu wypadku na nieodśnieżonym chodniku, drodze. Mariusz Sadowski Wniosek 39 pln Do koszyka
Zgłoszenie szkody z OC spółdzielni mieszkaniowej z tytułu szkody spowodowanej dziurawą drogą, chodnikiem Mariusz Sadowski Wniosek 20 pln Do koszyka
Wzór przedsądowego wezwania do zapłaty Przemysław Popowski Wezwanie 20 pln Do koszyka
Wzór przedsądowego wezwania do zapłaty na podstawie harmonogramu spłat Przemysław Popowski Wezwanie 23 pln Do koszyka
Wzór pozwu o zwolnienie zajętych przedmiotów spod egzekucji wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia Przemysław Popowski Pozew 48 pln Do koszyka
Wzór zgłoszenia szkody na osobie w związku z wypadkiem komunikacyjnym z OC sprawcy wypadku Przemysław Popowski Zgłoszenie 40 pln Do koszyka
Wzór zgłoszenia szkody na pojeździe i zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego Przemysław Popowski Zgłoszenie 40 pln Do koszyka
Wzór wniosku o doręczenie odpisu nakazu zapłaty wraz z klauzulą wykonalności Przemysław Popowski Wniosek 10 pln Do koszyka