Informacja

Zamknij informację
Nazwa Autor Typ Cena
Zażalenie pokrzywdzonego na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa Mateusz Chołodecki Odwołanie 39 pln Do koszyka
Oświadczenie o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego Krzysztof Spelak Inne 29 pln Do koszyka
Sprzeciw od wyroku nakazowego w postępowaniu karnym Krzysztof Spelak Sprzeciw 59 pln Do koszyka
wniosek do sądu o wydanie wyroku z poświadczeniem prawomocności Krzysztof Spelak Wniosek 19 pln Do koszyka
wniosek o zatarcie skazania Krzysztof Spelak Wniosek 49 pln Do koszyka
wniosek o rozłożenie kosztów sądowych na raty Krzysztof Spelak Wniosek 29 pln Do koszyka
wniosek o wydanie wyroku łącznego Krzysztof Spelak Wniosek 49 pln Do koszyka
wniosek o uzasadnienie wyroku w postępowaniu karnym Krzysztof Spelak Wniosek 29 pln Do koszyka
wniosek o zmianę środka zapobiegawczego - o zmniejszenie poręczenia majątkowego Krzysztof Spelak Wniosek 49 pln Do koszyka
wniosek o zmianę środka zapobiegawczego Krzysztof Spelak Wniosek 49 pln Do koszyka

Wzory pism - prawo karne

Proponujemy również wzory dokumentów z zakresu prawa karnego. Wszystkie dostępne poniżej wzory wniosków, zażaleń, odwołań i sprzeciwów sporządzone zostały przez prawników (adwokatów, radców prawnych). Oferujemy między innymi wniosek o zatarcie skazania, wniosek o wydanie wyroku łącznego, wzór prywatnego aktu oskarżenia i inne. Każdy ze wzorów dokumentów można zakupić, wzór po pobraniu i uzupełnianiu informacji jest gotowy do złożenia w danej instytucji. Wzory uzupełnione są stosownymi komentarzami radców prawnych oraz adwokatów.