Informacja

Zamknij informację
Nazwa Autor Typ Cena
Zażalenie pokrzywdzonego na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa Mateusz Chołodecki Odwołanie 39.00 pln
31.20 pln
Do koszyka
Oświadczenie o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego Krzysztof Spelak Inne 29.00 pln
23.20 pln
Do koszyka
Sprzeciw od wyroku nakazowego w postępowaniu karnym Krzysztof Spelak Sprzeciw 59.00 pln
47.20 pln
Do koszyka
wniosek do sądu o wydanie wyroku z poświadczeniem prawomocności Krzysztof Spelak Wniosek 19.00 pln
15.20 pln
Do koszyka
wniosek o zatarcie skazania Krzysztof Spelak Wniosek 49.00 pln
39.20 pln
Do koszyka
wniosek o rozłożenie kosztów sądowych na raty Krzysztof Spelak Wniosek 29.00 pln
23.20 pln
Do koszyka
wniosek o wydanie wyroku łącznego Krzysztof Spelak Wniosek 49.00 pln
39.20 pln
Do koszyka
wniosek o uzasadnienie wyroku w postępowaniu karnym Krzysztof Spelak Wniosek 29.00 pln
23.20 pln
Do koszyka
wniosek o zmianę środka zapobiegawczego - o zmniejszenie poręczenia majątkowego Krzysztof Spelak Wniosek 49.00 pln
39.20 pln
Do koszyka
wniosek o zmianę środka zapobiegawczego Krzysztof Spelak Wniosek 49.00 pln
39.20 pln
Do koszyka