Informacja

Zamknij informację
Nazwa Autor Typ Cena
Pozew o rozwód bez orzekania o winie (gdy strony nie mają wspólnych dzieci lub dzieci są pełnoletnie) Krzysztof Spelak Pozew 39.00 pln
31.20 pln
Do koszyka
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności np. wyroku Krzysztof Spelak Wniosek 19.00 pln
15.20 pln
Do koszyka
wniosek do sądu o wydanie wyroku z poświadczeniem prawomocności Krzysztof Spelak Wniosek 19.00 pln
15.20 pln
Do koszyka
wniosek o rozłożenie kosztów sądowych na raty Krzysztof Spelak Wniosek 29.00 pln
23.20 pln
Do koszyka
Wniosek o uzasadnienie orzeczenia w postępowaniu cywilnym Krzysztof Spelak Wniosek 29.00 pln
23.20 pln
Do koszyka
wezwanie do zapłaty Krzysztof Spelak Inne 24.00 pln
19.20 pln
Do koszyka
wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w sądzie Krzysztof Spelak Wniosek 39.00 pln
31.20 pln
Do koszyka
wniosek o zwolnienie od kosztów sadowych Krzysztof Spelak Wniosek 19.00 pln
15.20 pln
Do koszyka
wniosek o podział majątku Krzysztof Spelak Wniosek 49.00 pln
39.20 pln
Do koszyka
wniosek o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej wraz z zabezpieczeniem Krzysztof Spelak Wniosek 39.00 pln
31.20 pln
Do koszyka