Informacja

Zamknij informację

Tytuł pisma: Wniosek o wypłatę odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego z tytułu utraconych dochodów z tytułu przestoju taksówki

Opis:

Poniżej znajduje się wzór wniosku o wypłatę odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego z tytułu utraconych dochodów z tytułu przestoju taksówki. Roszczenia zaleca się wnieść do ubezpieczyciela w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru. Nie jest zalecanie zgłaszanie tego typu roszczeń za pośrednictwem infolinii ubezpieczycieli. Zgłoszenie szkody należy wysłać do ubezpieczyciela listem poleconym, najlepiej za potwierdzeniem odbioru, albo złożyć w najbliższej placówce ubezpieczyciela – na kopii pisma ubezpieczyciel musi potwierdzić wpływ pisma wraz z datą wpływu. Ubezpieczyciel nie może odmówić przyjęcia żadnego pisma, a roszczenia winien rozpatrzyć w terminie 30 dni od dnia wpływu pisma. Jeżeli ubezpieczyciel opóźni się z zapłatą odszkodowania tj. nie wypłaci odszkodowania w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody, to poszkodowanemu przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie. Wzór z komentarzem liczy 4 strony.

Podgląd pisma:

kliknij miniaturę, aby powiększyć

liczba stron pisma z komentarzem prawnika: 4

Cena: 39 pln

Podobne pisma:

Nazwa Typ Cena
Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela od wysokości odszkodowania za szkodę w samochodzie (szkoda z OC na kosztorys, gdy koszt naprawy nie przekracza 100% wartości pojazdu) Odwołanie 49 pln Do koszyka
Wzór zgłoszenia szkody na pojeździe i zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego Zgłoszenie 40 pln Do koszyka