Informacja

Zamknij informację

Tytuł pisma: Zgłoszenie do ZUS wypadku przy pracy z wnioskiem o wypłatę jednorazowego odszkodowania

Opis:

Poniżej znajduje się wzór zgłoszenia wypadku przy pracy do ZUS i wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy. Do wniosku koniecznie należy załączyć protokół powypadkowy sporządzony przez zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę oraz zaświadczenie lekarskie N-9, a także pełną dokumentację medyczną z leczenia następstw wypadku przy pracy – we wniosku należy także dokładnie opisać własnymi słowami wszelkie ograniczenia, negatywne następstwa wypadku na zdrowiu, ograniczenia, odczuwane dolegliwości, bóle etc. Wniosek z komentarzem prawnika co do postępowania w sprawie liczy 3 strony.

Podgląd pisma:

kliknij miniaturę, aby powiększyć

liczba stron pisma z komentarzem prawnika: 3

Cena: 39 pln

Podobne pisma:

Nazwa Typ Cena
sprzeciw od orzeczenia lekarza ZUS do komisji lekarskiej ZUS od wysokości uszczerbku na zdrowiu po wypadku przy pracy Sprzeciw 39 pln Do koszyka
Odwołanie do sądu od decyzji ZUS odmawiającej przyznania świadczenia rehabilitacyjnego z ustawy wypadkowej Odwołanie 39 pln Do koszyka
Odwołanie od odmowy ZUS wypłaty odszkodowania za wypadek przy pracy - rażące niedbalstwo, wina umyślna ubezpieczonego Odwołanie 49 pln Do koszyka