Informacja

Zamknij informację

Tytuł pisma: Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela uszczerbek na zdrowiu - NNW szkolne

Opis:

Poniżej znajduje się wzór odwołania do ubezpieczyciela o zapłatę pełnego świadczenia za uszczerbek na zdrowiu z ubezpieczenia NNW szkolnego. Wzór został sporządzony w oparciu o założenie, że ubezpieczyciel przyjął już co do zasady odpowiedzialność za wypadek, wypłacił kwotę odszkodowania, ale które jest zaniżone i nieodpowiednie. Jeżeli jest nowa, dalsza dokumentacja z leczenia, która dotychczas nie była przesłana ubezpieczycielowi, to należy ją wskazać w odwołaniu i załączyć do odwołania. Przed wytoczeniem odwołania warto uzyskać od ubezpieczyciela kopię akt szkody NNW, a co najmniej kopię orzeczenia lekarskiego. Wzory wniosków o akta i orzeczenia są w Lexshopie. Wzór odwołania z komentarzem liczy 4 strony.

Podgląd pisma:

kliknij miniaturę, aby powiększyć

liczba stron pisma z komentarzem prawnika: 4

Cena: 29 pln

Podobne pisma:

Nazwa Typ Cena
Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela z ubezpieczenia NNW od wysokości uszczerbku na zdrowiu Odwołanie 49 pln Do koszyka
Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela OC - Wzór Odwołanie 49 pln Do koszyka
Wniosek do ubezpieczyciela o orzeczenie lekarskie Wniosek 10 pln Do koszyka
Wzór zgłoszenia szkody z ubezpieczenia NNW szkolnego. Wniosek 29 pln Do koszyka
Pismo o odszkodowanie z polisy NNW za obrażenia ciała wskutek nieszczęśliwego wypadku Wniosek 29 pln Do koszyka