Informacja

Zamknij informację

Tytuł pisma: Zgłoszenie szkody na osobie o zadośćuczynienie za krzywdę z ubezpieczenia OC spółdzielni mieszkaniowej albo zarządcy drogi z tytułu wypadku na nieodśnieżonym chodniku, drodze.

Opis:

Poniżej znajduje się wzór zgłoszenia szkody na osobie o zadośćuczynienie za krzywdę z ubezpieczenia OC spółdzielni mieszkaniowej albo zarządcy drogi z tytułu wypadku na nieodśnieżonym chodniku, drodze. Aby uzyskać informację, gdzie jest ubezpieczony dany zarządca drogi, czy też spółdzielnia mieszkaniowa trzeba wysłać do niego wniosek o wskazanie polisy OC – wniosek taki jest w Lexshop. Zgłoszenie szkody należy wysłać listem poleconym albo złożyć w najbliższej placówce ubezpieczyciela – na kopii pisma ubezpieczyciel musi potwierdzić Państwu wpływ pisma wraz z datą wpływu. Ubezpieczyciel winien wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia wpływu pisma. Od 31 dnia przysługują Państwu odsetki ustawowe z tytułu opóźnienia w wypłacie odszkodowania. Wzór pisma z komentarzem prawnika liczy 6 stron.

Podgląd pisma:

kliknij miniaturę, aby powiększyć

liczba stron pisma z komentarzem prawnika: 6

Cena: 39 pln

Podobne pisma:

Nazwa Typ Cena
Wniosek o wskazanie polisy OC przez zarządcę drogi, spółdzielnię mieszkaniową etc. Wniosek 10 pln Do koszyka