Informacja

Zamknij informację

Tytuł pisma: Skarga do KNF na odmowę lub opieszałość ubezpieczyciela w przesyłaniu akt szkody

Opis:

Jeżeli złożyłeś do ubezpieczyciela wniosek o kopię akt szkody, a ubezpieczyciel odmówił przesłania akt albo ignoruje Twój wniosek, to poniżej znajduje się wzór skargi do Komisji Nadzoru Finansowego, na bezprawne działania ubezpieczyciela. Skargę należy wysłać do Komisji Nadzoru listem poleconym. Nie ma żadnego terminu do wniesienia skargi do KNF - skargę można wnieść w każdym czasie. Wniesienie skargi do KNF nie podlega żadnej opłacie. Skargę może wnieść ubezpieczony, ubezpieczający, poszkodowany, czy też każdy innych podmiot, którego interes został naruszony zachowaniem ubezpieczyciela. Można także wnieść równolegle skargę do Rzecznika Ubezpieczonych na bezprawne działanie ubezpieczyciela. Skarga z komentarzem prawnika liczy 4 strony.

Podgląd pisma:

kliknij miniaturę, aby powiększyć

liczba stron pisma z komentarzem prawnika: 4

Cena: 15 pln

Podobne pisma:

Nazwa Typ Cena
Skarga do KNF na naruszenie przez ubezpieczyciela terminów z ubezpieczenia mieszkania, domu Skarga 19 pln Do koszyka
Skarga do KNF na naruszenie terminów z ubezpieczenia NNW Skarga 15 pln Do koszyka
Skarga do KNF na naruszenie przez ubezpieczyciela terminów z dobrowolnego ubezpieczenia OC Skarga 19 pln Do koszyka
Skarga do KNF na naruszenie przez ubezpieczyciela terminów z ubezpieczenia OC szpitala, lekarza Skarga 19 pln Do koszyka
Skarga do KNF na naruszenie przez ubezpieczyciela terminów z obowiązkowego ubezpieczenia OC samochodu Skarga 29 pln Do koszyka