Informacja

Zamknij informację

Tytuł pisma: Wzór pozwu o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności materialnej pracownika

Opis:

Pracownik może być pociągnięty do odpowiedzialności materialnej za szkody jakie wyrządził pracodawcy. Jeśli uczynił to nieumyślnie – maksymalnie do 3-krotności miesięcznego wynagrodzenia przysługującego w dniu wyrządzenia szkody. Natomiast jeśli wyrządził szkodę umyślnie – to odpowiada w pełnej wysokości. Warto, o tym wiedzieć, aby w razie potrzeby, pociągnąć pracownika do odpowiedzialności materialnej. Do prezentowanego wzoru dołączony jest komentarz radcy prawnego.

Podgląd pisma:

kliknij miniaturę, aby powiększyć

liczba stron pisma z komentarzem prawnika: 3

Promocja:
Cena: 39.00 pln
31.20 pln