Informacja

Zamknij informację

Tytuł pisma: Odwołanie od orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS do Komisji Lekarskiej KRUS o wyższy uszczerbek na zdrowiu

Opis:

Poniżej znajduje się wzór odwołania od orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS do Komisji Lekarskiej KRUS. Celem tego pisma jest uzyskanie wyższego uszczerbku na zdrowiu po badaniu przez Komisje Lekarską KRUS, a tym samym uzyskanie wyższego odszkodowania z KRUS za wypadek przy pracy rolniczej. Każdy jeden więcej procent uszczerbku na zdrowiu orzeczony przez Komisję Lekarską KRUS to odszkodowanie wyższe o 700 zł (stan na 01.07.2014 r.). Wniesienie odwołania do KRUS nie podlega opłacie, ale musi być wniesione w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS. Komisja Lekarska KRUS orzeka już w składzie trzyosobowym. Brak wniesienia odwołania od orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS de facto zamyka drogę do skutecznego kwestionowania orzeczenia na drodze sądowej. Po wydaniu orzeczenia przez Komisję Lekarską zostanie wydana przez KRUS decyzja o przyznaniu odszkodowania, a od której to decyzji można odwołać się do sądu w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji KRUS - odwołanie do sądu i postępowanie przed sądem przeciwko KRUS jest wolne od opłat. Wzór odwołania do sądu od decyzji KRUS o wyższe odszkodowanie znajduje się w serwisie Lexshop.

Podgląd pisma:

kliknij miniaturę, aby powiększyć

liczba stron pisma z komentarzem prawnika: 9

Cena: 35 pln

Podobne pisma:

Nazwa Typ Cena
Odwołanie do sądu od decyzji KRUS o wyższy uszczerbek na zdrowiu i wyższe odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej Odwołanie 39 pln Do koszyka
Wniosek do KRUS o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej Wniosek 29 pln Do koszyka