Informacja

Zamknij informację

Tytuł pisma: Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy

Opis:

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zgodnie z powyższym, wykonując na rzecz osoby trzeciej jakiekolwiek czynności, które wyczerpują powyższy katalog, można żądać uznania na drodze sądowej, że strony wiąże stosunek pracy a nie stosunek zobowiązaniowy typu cywilnoprawnego. Pozew o ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku pracy może złożyć pracownik mający w tym interes prawny, Inspektor Pracy bądź właściwa organizacja społeczna. Ustalenie istnienia stosunku pracy otworzy nam drogę do rozpoczęcia starań o uzyskanie nieodprowadzonych przez pracodawcę składek do ZUS i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, a także odzyskanie różnic pomiędzy rzeczywiście wypłacanym wynagrodzeniem, a płacą minimalną.

Podgląd pisma:

kliknij miniaturę, aby powiększyć

liczba stron pisma z komentarzem prawnika: 3

Promocja:
Cena: 39.00 pln
31.20 pln