Informacja

Zamknij informację

Tytuł pisma: Wzór wniosku o bonifikatę za przerwę w dostawie prądu - ENERGA

Opis:

Poniżej znajduje się wzór wniosku do ENERGA o bonifikatę z związku z przerwą w dostawie energii elektrycznej. Celem wniosku jest uzyskanie bonifikaty za przekroczenie dopuszczalnych czasów przerw w dostawie energii elektrycznej - tak planowanych jak i nieplanowanych przerw. W przypadku przerwy planowanej jednorazowa jej długość nie powinna przekroczyć 16 godzin, natomiast suma przerw planowanych w danym roku 35 godzin. W przypadku przerwy nieplanowanej jeżeli przekroczy ona 24 godziny lub 48 godzin w danym roku, to przysługuje bonifikata. Zgodnie z przepisami rozporządzenia należna bonifikata wynosi dziesięciokrotność średniej wartości niedostarczonej energii elektrycznej, której to ilość obliczana jest na podstawie poboru w odpowiednim dniu tygodnia poprzedniego. Jeżeli w wyniku przerwy w dostawie energii elektrycznej lub przepięcia w sieci osoba poniosła straty lub utraciła dochody, to obok bonifikaty może także dochodzić odszkodowania od przedsiębiorstwa energetycznego - wzór wniosku o odszkodowanie za poniesione szkody znajduje się w serwisie Lexshop.

Podgląd pisma:

kliknij miniaturę, aby powiększyć

liczba stron pisma z komentarzem prawnika: 3

Promocja:
Cena: 10.00 pln
9.00 pln

Podobne pisma:

Nazwa Typ Cena
Wzór wniosku o bonifikatę za przerwę w dostawie prądu - PGE Wniosek 10.00 pln
9.00 pln
Do koszyka
Wzór wniosku o bonifikatę za przerwę w dostawie prądu - RWE STOEN Wniosek 10.00 pln
9.00 pln
Do koszyka
Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone awarią, przepięciem w sieci energetycznej i przerwą w dostawie energii elektrycznej Energa-Operator Wniosek 19.00 pln
17.10 pln
Do koszyka