Informacja

Zamknij informację

Tytuł pisma: Wniosek do KRUS o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej

Opis:

Poniżej znajduje się wzór wniosku do KRUS o odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu doznanego w wypadku przy pracy rolniczej przez rolnika lub domownika. Aby ubezpieczony uzyskał odszkodowanie, zdarzenie, wskutek którego doszło do powstania u niego szkody na osobie musi odpowiadać określonych cechom, wskazanym w art. 11 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. musi być wypadkiem przy pracy rolniczej. Zgodnie ze wskazanym przepisem za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności: 1. na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa rolnego domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym, lub 2. w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego albo w drodze powrotnej, lub 3. podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności, lub 4. w drodze do miejsca wykonywania czynności określonych w pkt. 3 albo w drodze powrotnej. Każdy jeden procent uszczerbku na zdrowiu to świadczenie w kwocie 700 zł – stan  na dzień 1 lipca 2014 r. Wysokość ww. świadczenia ulega okresowej waloryzacji.

Podgląd pisma:

kliknij miniaturę, aby powiększyć

liczba stron pisma z komentarzem prawnika: 7

Cena: 29 pln

Podobne pisma:

Nazwa Typ Cena
Odwołanie od orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS do Komisji Lekarskiej KRUS o wyższy uszczerbek na zdrowiu Odwołanie 35 pln Do koszyka
Odwołanie do sądu od decyzji KRUS o wyższy uszczerbek na zdrowiu i wyższe odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej Odwołanie 39 pln Do koszyka