Informacja

Zamknij informację

Tytuł pisma: Skarga do KNF na naruszenie przez ubezpieczyciela terminów z ubezpieczenia AC

Opis:

Celem pisma jest spowodowanie, by ubezpieczyciel który naruszył ustawowe terminy likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania tj. nie zajął stanowiska w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody, zajął merytoryczne stanowisko w sprawie. Pismo dotyczy roszczeń zgłoszonych z ubezpieczenia auto casco. Komisja Nadzoru Finansowego jest państwowym organem nadzoru m.in. nad ubezpieczycielami, który dysponuje kompetencjami władczego ingerowania w ich działalność. Interwencja KNF wymusi na ubezpieczycielu rozpatrzenie zgłoszonych roszczeń i zajęcie stanowiska w sprawie (choć nie gwarantuje, że decyzja ubezpieczyciela będzie dla Państwa pozytywna). Skargę należy wysłać do Komisji Nadzoru Finansowego listem poleconym. Nie ma żadnego terminu do wniesienia skargi do KNF - skargę można wnieść w każdym czasie. Wniesienie skargi do KNF nie podlega żadnej opłacie. Skargę może wnieść ubezpieczony, ubezpieczający, poszkodowany, czy też każdy inny podmiot, którego interes został naruszony zachowaniem ubezpieczyciela. Można także wnieść równolegle skargę do Rzecznika Ubezpieczonych na bezprawne działanie ubezpieczyciela.

Podgląd pisma:

kliknij miniaturę, aby powiększyć

liczba stron pisma z komentarzem prawnika: 4

Promocja:
Cena: 19.00 pln
15.20 pln

Podobne pisma:

Nazwa Typ Cena
Skarga do KNF na naruszenie przez ubezpieczyciela terminów z ubezpieczenia mieszkania, domu Skarga 19.00 pln
15.20 pln
Do koszyka
Skarga do KNF na naruszenie przez ubezpieczyciela terminów z obowiązkowego ubezpieczenia OC samochodu Skarga 29.00 pln
23.20 pln
Do koszyka
Skarga do KNF na naruszenie przez ubezpieczyciela terminów z obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników Skarga 19.00 pln
15.20 pln
Do koszyka
Skarga do KNF na naruszenie przez ubezpieczyciela terminów z ubezpieczenia na życie Skarga 19.00 pln
15.20 pln
Do koszyka
Skarga do KNF na odmowę lub opieszałość ubezpieczyciela w przesyłaniu akt szkody Skarga 15.00 pln
12.00 pln
Do koszyka