Informacja

Zamknij informację

Tytuł pisma: Pozew o uznanie spadkobiorcy za niegodnego

Opis:

Z żądaniem o uznanie spadkobiercy za niegodnego może wystąpić każdy kto ma w tym interes prawny, w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat trzech od otwarcia spadku. Spadkobiercę można uznać za niegodnego jeżeli: dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy; podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności; umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy,podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego. Wniosek podlega opłacie w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu.

Podgląd pisma:

kliknij miniaturę, aby powiększyć

liczba stron pisma z komentarzem prawnika: 3

Promocja:
Cena: 29.00 pln
23.20 pln

Podobne pisma:

Nazwa Typ Cena
Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym powyżej 10.000 zł Pozew 39.00 pln
31.20 pln
Do koszyka
Wzór pozwu o zwolnienie zajętych przedmiotów spod egzekucji wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia Pozew 48.00 pln
38.40 pln
Do koszyka
wniosek o cofnięcie pozwu Wniosek 19.00 pln
15.20 pln
Do koszyka
Pozew o zachowek Pozew 29.00 pln
23.20 pln
Do koszyka
Wzór oświadczenia o odrzuceniu spadku Inne 10.00 pln
8.00 pln
Do koszyka