Informacja

Zamknij informację

Tytuł pisma: Pozew o uznanie spadkobiorcy za niegodnego

Opis:

Z żądaniem o uznanie spadkobiercy za niegodnego może wystąpić każdy kto ma w tym interes prawny, w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat trzech od otwarcia spadku. Spadkobiercę można uznać za niegodnego jeżeli: dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy; podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności; umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy,podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego. Wniosek podlega opłacie w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu.

Podgląd pisma:

kliknij miniaturę, aby powiększyć

liczba stron pisma z komentarzem prawnika: 3

Cena: 29 pln

Podobne pisma:

Nazwa Typ Cena
Pozew o odszkodowanie za samochód z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku Pozew 75 pln Do koszyka
Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym powyżej 10.000 zł Pozew 39 pln Do koszyka
Wzór pozwu o zwolnienie zajętych przedmiotów spod egzekucji wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia Pozew 48 pln Do koszyka
wniosek o cofnięcie pozwu Wniosek 19 pln Do koszyka
Pozew o zachowek Pozew 29 pln Do koszyka