Informacja

Zamknij informację

Tytuł pisma: Wniosek małoletniej o udzielenie zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego

Opis:

Z wnioskiem o udzielenie prez sąd zgody na zawarcie związku małżeńskiego przez małoletnią, może wystąpić małoletnia, która ma ukończone 16 lat. Należy pamiętać, że sąd, wyrazi zgodę jedynie w przypadku zaistnienia ważnych powodów, biorąc pod uwagę dojrzałość psychiczna, emocjonalna małoletniej oraz podejście rodziców do planowanego małżeństwa. W związku z tym, w uzasadnieniu, należy powyższe przesłanki wskazać i odpowiednio udowodnić. Odpowiednio opłacony wniosek należy skierować do Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawczyni.

Podgląd pisma:

kliknij miniaturę, aby powiększyć

liczba stron pisma z komentarzem prawnika: 3

Promocja:
Cena: 15.00 pln
12.00 pln