Informacja

Zamknij informację

Tytuł pisma: Odwołanie od odmowy ZUS wypłaty odszkodowania za wypadek przy pracy - rażące niedbalstwo, wina umyślna ubezpieczonego

Opis:

Wzór stanowi odwołanie od decyzji ZUS odmawiającej prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy w przypadku, gdy ZUS twierdzi, iż do wypadku doszło wyłącznie w wyniku rażącego niedbalstwa albo winy umyślnej ubezpieczonego. Odmowa wypłaty przez ZUS świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego może nastąpić wyłącznie na skutek kumulatywnego spełnienia się następujących przesłanek: 1. naruszenia przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, dokonanego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa (przy czym organ rentowy musi wskazać wyraźnie, na który stopień winy się powołuje); 2. udowodnienia przez organ rentowy dokonanych naruszeń oraz udowodnienia przez organ rentowy, iż zachowanie ubezpieczonego zakwalifikowane jako umyślne albo rażące niedbalstwo było wyłączną przyczyną wypadku i nie istniały żadne inne współprzyczyny wypadku. Odwołanie wnosi się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału ZUS-u, który wydał decyzję, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej. Postępowanie sądowe przeciwko ZUS jest wolne od opłat.

Podgląd pisma:

kliknij miniaturę, aby powiększyć

liczba stron pisma z komentarzem prawnika: 8

Cena: 49 pln
poznaj opinie o tym piśmie (1) Śr. ocen 5.00
  • Piotr
    17.02.2015

    Wszystko super, polecam. To już któryś raz z kolei korzystam z pism Lexshop. Skutecznie pomagają w stworzeniu samodzielnie pisma odwołującego. Bardzo pomocne.

Podobne pisma:

Nazwa Typ Cena
Odwołanie do sądu od decyzji ZUS odmawiającej przyznania świadczenia rehabilitacyjnego z ustawy wypadkowej Odwołanie 39 pln Do koszyka
Wzór sprzeciwu o wyższy uszczerbek na zdrowiu od orzeczenia lekarza ZUS do Komisji Lekarskiej ZUS- wypadek przy pracy Sprzeciw 39 pln Do koszyka
sprzeciw od orzeczenia lekarza ZUS do komisji lekarskiej ZUS od wysokości uszczerbku na zdrowiu po wypadku przy pracy Sprzeciw 39 pln Do koszyka
Wzór odwołania do sądu od decyzji ZUS o wyższe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu doznanego w wyniku wypadku przy pracy Odwołanie 49 pln Do koszyka
Odwołanie do Sądu od decyzji ZUS od wysokości uszczerbku na zdrowiu z tytułu wypadku przy pracy Odwołanie 49 pln Do koszyka