Informacja

Zamknij informację

Tytuł pisma: Wniosek do ubezpieczyciela o orzeczenie lekarskie

Opis:

Wzór wniosku do ubezpieczyciela o przesłanie orzeczenia lekarskiego określającego uszczerbek na zdrowiu w sprawach szkód na osobie - tak z ubezpieczeń OC jak i NNW albo ubezpieczeń na życie. Ubezpieczyciel ma obowiązek przesłania poszkodowanemu, ubezpieczonemu kopię orzeczenia lekarskiego bez zbędnej zwłoki. Na żądanie wnioskodawcy ubezpieczyciel winien przesłać akta także w formie elektronicznej np. na wskazany adres e-mail. Warto korzystać z ww. prawa, aby sprawdzić poprawność wydanego orzeczenia lekarskiego i przygotować odwołanie, skargę lub pozew. W przypadku odmowy przesłania kopii orzeczenia lekarskiego, zwłoki w przesłaniu kopii orzeczenia albo przesłania wybrakowanego orzeczenia należy rozważyć skierowanie skargi na ubezpieczyciela do Komisji Nadzoru Finansowego lub Rzecznika Ubezpieczonych.

Podgląd pisma:

kliknij miniaturę, aby powiększyć

liczba stron pisma z komentarzem prawnika: 2

Cena: 10 pln

Podobne pisma:

Nazwa Typ Cena
Wzór zgłoszenia szkody z ubezpieczenia NNW szkolnego. Wniosek 29 pln Do koszyka
Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela uszczerbek na zdrowiu - NNW szkolne Odwołanie 29 pln Do koszyka
Pismo o odszkodowanie z polisy NNW za obrażenia ciała wskutek nieszczęśliwego wypadku Wniosek 29 pln Do koszyka
Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela z ubezpieczenia NNW od wysokości uszczerbku na zdrowiu Odwołanie 49 pln Do koszyka