Informacja

Zamknij informację

Tytuł pisma: Wniosek o akta szkody

Opis:

Wzór wniosku do ubezpieczyciela o akta szkody. Ubezpieczyciel ma obowiązek przesłania poszkodowanemu, ubezpieczonemu kopię akt szkody bez zbędnej zwłoki. Na żądanie wnioskodawcy ubezpieczyciel winien przesłać akta także w formie elektronicznej np. na wskazany adres e-mail. Warto korzystać z prawa dostępu do akt szkodowych, aby poznać na podstawie jakich dokumentów ubezpieczyciel odmówił wypłaty pełnego odszkodowania i przygotować odwołanie, skargę lub pozew. W przypadku odmowy przesłania kopii akt szkody, zwłoki w przesłaniu kopii akt albo przesłania wybrakowanych akt należy rozważyć skierowanie skargi na ubezpieczyciela do Komisji Nadzoru Finansowego lub Rzecznika Ubezpieczonych.

Podgląd pisma:

kliknij miniaturę, aby powiększyć

liczba stron pisma z komentarzem prawnika: 2

Cena: 10 pln