Informacja

Zamknij informację
Radca prawny Michał Strzelbicki

Michał Strzelbicki

Radca prawny

EVENTUM Kancelaria Prawna s.c.
Solna 27/8, Poznań

tel: 510-943-567

eventum.com.pl

O autorze:

Ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. W roku 2008 obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską i uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie odszkodowawczym, prawie ubezpieczeń, prawie europejskim oraz prawie gospodarczym. Biegle włada językiem angielskim. Prowadził badania i brał udział w konferencjach naukowych na uniwersytetach w Bayreuth oraz Kilonii, a także w Institute of Advanced Legal Studies w Londynie. Uczestnik europejskiego kongresu FIDE 2008 w Linz oraz autor polskiego raportu na kongresie FIDE 2010 w Madrycie. Jest autorem szeregu publikacji z zakresu prawa, w tym współautorem siedmiu podręczników prawa gospodarczego oraz komentarza do ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego.

Preferowane dziedziny prawa:

Wybrane pisma autora:

Nazwa Typ Cena
Wezwanie ubezpieczyciela do zapłaty - naruszenie terminu na rozpatrzenie reklamacji Prawo cywilne i spadki 29 pln Do koszyka
Zgłoszenie roszczeń z OC pojazdu - pasażer pojazdu po uderzeniu pojazdu w drzewo Prawo cywilne i spadki 39 pln Do koszyka
Zgłoszenie roszczeń z OC pojazdu - potrącenie pieszego Prawo cywilne i spadki 39 pln Do koszyka
Zgłoszenie roszczeń z OC pojazdu - potrącenie rowerzysty Prawo cywilne i spadki 39 pln Do koszyka
Zgłoszenie roszczeń z OC pojazdu - pasażer pojazdu sprawcy Prawo cywilne i spadki 39 pln Do koszyka