Informacja

Zamknij informację

Rejestracja konta użytkownika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia realizację zamówienia. Informujemy, że pełna treść informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj

Wyrażam zgodę na przesłanie zakupionych wzorów pism przed upływem 14-dniowego terminu odstąpienia od umowy. Wyrażenie zgody jest niezbędne, abyśmy mogli przesłać zakupiony wzór pisma niezwłocznie po zaksięgowaniu zapłaty. Zostałem poinformowany, że zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, po otrzymaniu zakupionych wzorów pism nie będę już mógł odstąpić od umowy. Lexshop informuje, że utrata prawa odstąpienia od umowy nie pozbawia konsumenta prawa do składania reklamacji oraz innych uprawnień przewidzianych przepisami prawa.